Den Nordiska market-makern för snabbrörliga konsumentprodukter

Distributör

 • Köper varor från huvudman- säljer, distribuerar, fakturerar, och hanterar allt på den geografiska marknaden.

Agentur

 • Vi hanterar huvudmannens försäljning på den geografiska marknaden.

Go-to-market strategi

 • Kanalstrategi
 • Aktiveringsstrategi
 • Säljstrategi
 • Business case
 • Marknadstest

Market entry

 • Vitaseege tar hand om hela lanseringsprocessen från start till mål
 • Tillhandahåller administrativt stöd och nödvändiga tillstånd
 • Avisering enligt ECR och införsäljning till central kund
 • Upphandling och hantering av säljkår och butiksbearbetning

Market scanning & Potentialbedömning

 • Marknadskartläggning
 • Kategorin
 • Aktörer
 • Marginaler
 • Konsumentrelevans
 • Konkurrensfördelar
 • Marknadspotential

Benchmarking & Optimering

 • Aktivering
 • Portföljhantering
 • Prispunkter
 • Säljmodell

Välkommen att kontakta oss idag!